Reklamační řád

Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen do 24 hodin informovat prodejce e-mailem: prodej@svitidlatoplight.cz. Prodávající zajistí co nejrychlejší výměnu. Po této lhůtě nelze poškození reklamovat.

Závada při prvním použití výrobku

Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající řešení reklamace výměnou za nový bezvadný kus při splnění všech následujících bodů:

 • zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující
 • zboží je skladem (jinak není výměna možná)

Reklamace v záruční době

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté co vady zjistil. Podmínkou pro převzetí reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci. Prodejce zajistí opravu nebo výměnu vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Postup při reklamaci

 • Kupující si vytiskne a vyplní Reklamační formulář, formulář ke stažení zde (.doc, 32 kB).
 • Kupující oznámí reklamační událost e-mailem na prodej@svitidlatoplight.cz, na který zašle vyplněný reklamační formulář.
 • Kupující na vlastní náklady osobně či prostřednictvím přepravní služby dopraví zboží spolu s kopií faktury a vyplněným reklamačním formulářem na adresu:
  TOP LIGHT
  Sezemická 2885/6
  P3 Logistic Parks, hala A3
  193 00 Praha 9 - Horní Počernice
  Zboží nelze zaslat na dobírku, taková zásilka nebude převzata.
 • Kupující je povinen vracené zboží dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy, za případné poškození zboží během přepravy nenese prodávající odpovědnost.

Doporučujeme zásilku nechat pojistit.

O zahájení reklamačního řízení bude zákazník informován e-mailem.