Vrácení zboží

Vrácení zboží v zákonné 14 denní lhůtě

Spotřebitel má právo dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží, respektive od převzetí poslední části dodávky objednaného zboží.

V případě, že kupující není spotřebitel, to znamená, že kupující nakupuje zboží v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (lidově řečeno na IČO), právo na odstoupení tímto nevzniká.

Jak postupovat

 • Kupující si vytiskne a vyplní Formulář pro vrácení zboží, formulář ke stažení zde (.doc, 32 kB).
 • Kupující oznámí vrácení zboží před jeho odesláním telefonicky na +420 261 224 444 (pouze v pracovní době prodejce) a zároveň e-mailem na prodej@svitidlatoplight.cz, na který zašle vyplněný formulář.
 • Kupující je povinen vracené zboží dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Za případné poškození zboží během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Doporučujeme zásilku nechat pojistit.
 • Kupující uvede zboží, pokud je to možné, do původního stavu. Předejde se tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Obal sice není předmětem koupě ani součástí zboží, přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou pak zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
 • Kupující na vlastní náklady osobně či prostřednictvím přepravní služby dopraví zboží spolu s kopií faktury a vyplněným formulářem na adresu:
  TOP LIGHT
  Sezemická 2885/6
  P3 Logistic Parks, hala A3
  193 00 Praha 9 - Horní Počernice
  Zboží nelze zaslat na dobírku, taková zásilka nebude převzata.

Prodávající se zavazuje vrátit všechny peněžní prostředky tj. kupní cenu za zboží společně s cenou za dopravu kupujícímu v hotovosti na adrese skladu nebo převodem na účet, případně jinak pokud tak kupující určí, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí kompletní a nepoškozené zboží a to včetně originálního příslušenství a všech výše zmíněných dokladů, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět prodávajícímu před uplynutím 14 dnů. Prodávající nevrací kupujícímu náklady na dopravu, které na vrácení zboží vynaložil.

Možnost vrácení se nevztahuje na:

 • zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • zboží, které obvykle není skladem a bylo objednáno pro konkrétního zákazníka
 • zboží, které vykazuje závadu (v tom případě je nutné postupovat dle reklamačního řádu)
 • zboží, které jeví jakékoliv známky použití
 • zboží bez originálního příslušenství
 • jednotlivé zboží z akcí, kde je snížení ceny jedné položky podmíněno nákupem dalšího zboží (vrátit lze pouze celou skupinu zboží)