Zapojení svítidel

Bezpečnostní pravidla pro správnou instalaci svítidel, vhodnost svítidel pro konkrétní prostředí, elektrické zapojení lustru

Instalace svítidla do prostředí, pro které je určeno

Při volbě svítidla vždy vycházíme z charakteru prostředí, ve kterém bude svítidlo instalováno. Před koupí je vždy třeba ověřit, zda vybrané svítidlo je pro daný prostor vhodné (např. bytové svítidlo nelze použít jako venkovní svítidlo). Tyto informace vám sdělí prodejce a naleznete je také v záručním listu svítidla.

Bezpečnostní zásady

Svítidla jsou elektrické přístroje, a proto je nutné dodržovat určité bezpečnostní zásady pro jejich správnou instalaci. Zde uvádíme ta nejzákladnější pravidla:

 • svítidla musí být umístěna tak, aby nedošlo k ohrožení osob,
 • vždy je nutné dbát na to, aby svítidla nebyla umístěna v blízkosti hořlavých materiálů,
 • elektrické přívody ke svítidlům musí být od svítidla odděleny nehořlavou a tepelně izolující podložkou,
 • svítidla ve vlhkých prostorách musí být umístěna tak, aby nedocházelo k jejich naplnění vodou,
 • připojování svítidel je vždy třeba provádět při vypnutém elektrickém proudu (vypnutý jistič) a dle přiloženého návodu,
 • přívodové vodiče se spojují se svítidlem obyčejně izolační svorkou. Vodiče musí být vždy kryty touto izolační svorkou, aby nebylo možné se dotknout nekrytých vodivých částí,
 • zavěšení svítidla se provádí vždy na hák či závěs, svítidlo nikdy nesmí viset přímo na vodiči,
 • upevnění svítidla musí být vždy zajištěno tak, aby nedocházelo pohybu svítidla a k překroucení či natažení elektrických vodičů

Zapojení lustru

Připojení vlastního svítidla k elektrické instalaci v místnosti není vždy úplně jednoduché. Hodně závisí na tom, v jakém stavu jsou elektrické rozvody a hlavně, kdy byly dělány. V minulosti se totiž elektrické rozvody v místnostech prováděly pouze pomocí 2 vodičů (drátů), a protože nebyla přesně stanovena jejich barva, nedá se většinou podle barvy drátu zjistit, který je fázový a který je nulový vodič. Proto je v těchto případech nezbytné zkoušečkou vodiče jednoznačně rozlišit nebo ještě lépe zapojení svěřit zkušenému elektrikáři.
U nových elektrických rozvodů je situace přehlednější. Podle stávajících norem se používá tzv. soustava TNS, kde se rozvod provádí pomocí tří vodičů a podle norem je stanovena i jejich barva:

 • černý nebo hnědý - vodič fázový
 • bledě modrý - vodič nulový
 • žlutozelený - vodič ochranný

Pokud na svítidle jsou 3 vodiče obdobných barev, pak propojením vodičů identických barev lustr zapojíme pravděpodobně správně (pokud v základním rozvodu není chyba - lidskou chybu nikdy nemůžeme vyloučit). Zde ještě jednou zdůrazňujeme, že při jakémkoliv zapojování je vždy nutno mít vypnutý jistič.

schéma zapojení lustru