Zásady zpracování cookies

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

  1. Správce osobních údajů, Top light s.r.o., City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČ: 48109266, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem.
   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
   • fungování webových stránek
  2. Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a povolném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).
  3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu prodej@svitidlatoplight.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
  7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  8. Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  9. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
   • službou Google Analytics: lze anonymně sledovat přístupy a chování uživatelů na stránkách
   • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
   • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
   • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
   • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
   • vykonat své právo na přenositelnost údajů,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, nebo se domáhat ochrany u soudu.
  10. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
  11. Typ, Název, Účel, Expirace, Přístup k informacím
   PHPSESSID, www.svitidlatoplight.cz, systémová cookie, doba trvání session, naše cookie
   __utma, Google Analytics, statistická cookie, 24 měsíců, Google cookie
   __utmb, Google Analytics, statistická cookie, 30 minut, Google cookie
   __utmc, Google Analytics, statistická cookie, doba trvání session, Google cookie
   __utmt, Google Analytics, statistická cookie, doba trvání session, Google cookie
   __utmz, Google Analytics, statistická cookie, doba trvání session, Google cookie

NÁMITKA
Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má subjekt osobních údajů dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: e-mail : prodej@svitidlatoplight.cz